top of page
20240214_185520.jpg
ramana.jpg

Dobrodošli na portal posvećen transformaciji i ličnom razvoju. Moj pristup Celovitih sistemskih konstelacija i meditacija, predstavlja most između dve ključne dimenzije našeg postojanja: poredka ljubavi i poredka duhovnosti. Ovaj jedinstveni spoj pruža sveobuhvatnu platformu za one koji teže istinskom samootkrivanju i žele da prošire svoje razumevanje sebe i sveta oko sebe.

Moj rad temelji se na fundamentalnim principima koje je razvio Bert Hellinger, čija vizija obuhvata kako poredak ljubavi tako i poredak duhovnosti, kao i na Advaita vedanti najstarijoj nedualističkoj filozofiji na svetu, koju praktikujem kroz meditativnu praksu poslednjih dvadeset godina.

Hellingerova metoda je evoluirala iz njegovog rada sa porodicama, gde je identifikovao ponavljajuće šeme i energetske blokade koje nisu bile očigledne na površinskom nivou. Kroz ovaj rad, otkrio je da su mnogi problemi sa kojima se pojedinci suočavaju zapravo refleksija narušenih odnosa unutar porodičnog sistema. Osnovni princip njegove metode bio je da se, kada se ponovo uspostavi "pravilni poredak" unutar porodice, omogućava da ljubav teče slobodno, vodeći ka isceljenju i skladu. 

Kako se njegov rad razvijao, Hellinger je proširio svoje istraživanje na duhovne aspekte ljudskog iskustva, uviđajući da je za potpuno razumevanje i rešavanje ljudskih problema neophodno uključiti i širi, duhovni kontekst.

 

Ovaj prošireni pristup, poznat kao "duhovne konstelacije", istražuje kako duhovni zakoni utiču na živote pojedinaca i kako se može uspostaviti dublje povezivanje s univerzalnim energijama i principima.

Duhovne konstelacije su dodale novu dimenziju Hellingerovom radu, omogućavajući ljudima ne samo da razreše porodične probleme, već i da pronađu svoje mesto u svetu i razumeju dublje duhovne zakonitosti koje upravljaju njihovim životima.

 

Ovaj pristup je otvorio put za holističko razumevanje čoveka, naglašavajući važnost harmonije između pojedinca, porodice i univerzuma, na čemu se temelji i moj rad. 

Tako poredak ljubavi osvetljava snagu nevidljivih veza koje oblikuju naše porodične dinamike i međuljudske odnose. Razumevanjem ovih veza, možemo otkriti uzroke mnogih naših unutrašnjih sukoba i blokada. Kroz procese celovitih grupnih sistemskih konstelacija i individualnih meditacija, nudim vam priliku da istražite te veze i omogućite ljubavi da teče slobodnije u vašem životu, otvarajući put ka dubljem isceljenju i harmoniji. 

Dok nas poredak duhovnosti vodi na putovanje ka razumevanju našeg mesta u širem univerzumu. Ovaj aspekt našeg rada istražuje kako se individualno i kolektivno možemo uskladiti sa duhovnim zakonitostima koje upravljaju našim postojanjem. Tako na radionicama uvodimo duhovne elemente i meditaciju - pre i nakon radionice, ali i individualne časove meditacije, putem kojih otkrivamo kako duboko povezivanje sa univerzalnim principima može obogatiti naše živote, pružajući nam smisao, svrhu i usmerenje.

Dobro došli na put celovitosti kroz Celovite sistemske konstelacije i meditacije!

dr Jelena Djordjević

Black & White Minimalist Aesthetic Initials Font Logo (Desktop Wallpaper) (Facebook Cover)
2.png

U svetu ličnog rasta i duhovnog razvoja, postoji jedinstveni sistem koji stoji kao svetionik svima koji traže svoj put, a koju su izvorno dizajnirali Bert Hellinger i njegova supruga Sofi i koji se sastoji od: porodičnih i duhovnih konstelacija i Cosmic Power® meditacija.

3_edited.png
13.png

Prva faza od 1980. - tih do 2002. godine

Sistemske porodične konstelacije predstavljaju početnu tačku i prvu fazu Hellingerovog pristupa koju je praktikovao od 1980. pa sve do 2002. godine, omogućavajući razumevanje i oslobađanje od porodičnih obrazaca i trauma koje nas, često nesvesno, oblikuju. Ova metoda razotkriva nevidljive veze i lojalnosti unutar porodičnog sistema, pružajući ključeve za razrešenje dugotrajnih emocionalnih blokada i svodi se na informacije koje predstavnici daju iz polja na kojem se radi.

Druga faza od 2002 - tih do 2006. godine

U ovom periodu, klasična interakcija bazirana na verbalnoj komunikaciji i analizi ustupa mesto spontanim, neverbalnim izražavanjima predstavnika, koji su se prepustili unutrašnjim pokretima vođenim sopstvenim emocijama. Ovi Pokreti Duše kako je druga faza i nazvana, otvorili su put ka otkrivanjima koja su išla daleko izvan tradicionalnih razumevanja porodičnih veza i trauma, naglašavajući univerzalnu povezanost i duboke nevidljive niti koje povezuju pojedince unutar sistema.

Hellinger je naglasio kako ovaj pristup, koji se i danas koristi, zahteva od predstavnika da imaju minimalno predznanje o klijentu ili problemu koji se razmatra, omogućavajući tako da se pokreti i dinamike koji se javljaju tokom konstelacije ispolje što je autentičnije moguće.

Ovaj pristup nije samo produbio razumevanje porodičnih sistema već je i otvorio nove perspektive na mogućnosti isceljenja i transformacije koje nadilaze granice pojedinca, ukazujući na suštinsku povezanost svih živih bića i važnost usklađenosti sa dubljim, često nevidljivim tokovima života.

Ova forma porodičnih konstelacija se danas najviše praktikuje.

1.jpg
2.jpg
14.png

Tokom ove treće faze razvijaju se "Duhovne konstelacije", kod kojih se naglasak prebacio na dublju povezanost sa duhovnim svetom i razumevanje duhovnog puta. Bert i Sofi Helinger razvili su ovaj pristup krajem 2006. godine, oslanjajući se na nove uvide u dušu i duh, kao i prepoznavanje širih implikacija naše individualne svesti u svim odnosima.

Cilj duhovnih konstelacija je dublje razumevanje univerzalnih aspekata ličnih i porodičnih dinamika, ličnih izazova i životnih situacija. Ovi konstelacijski radovi nude priliku za dublje povezivanje sa duhovnim svetom, osvešćivanje procesa sazrevanja svesti i razvijanje unutrašnje mudrosti.

 

Ključni ciljevi duhovnih konstelacija uključuju istraživanje sazrevanja svesti, isceljenje duše, razumevanje životnog puta, povezivanje s unutrašnjim vodičima i harmonizaciju porodičnih odnosa.

 

Glavni cilj duhovnih konstelacija je oslobađanje potencijala za duhovni rast i podrška procesima sazrevanja svesti koji se pokreću i zaokružuju meditacijama.

15.png

U našem pristupu razvoju svesti i duhovnom rastu, umesto Cosmic Power Meditacije koju Sofi Helinger uvodi kroz treću fazu razvoja sistemskih konstelacija, mi praktikujemo Sistemske i Advaita meditacije, na samim radionicama, ali i na individualnim časovima, a koje se mogu razvrstati u tri glavna pravca:

  1. meditacije svesnog rasterećenja,

  2. meditacije svesnog rasta

  3. meditacije svesnog prisustva.

 

Ovaj pristup spaja duboko razumevanje unutrašnjih dinamika, sazrevanja energetskih procesa i filozofiju Advaita Vedante, kreirajući holistički put ka unutrašnjem miru i samospoznaji.

Meditacije Svesnog Rasterećenja

Kroz meditacije svesnog rasterećenja, učesnici se vode kroz proces oslobađanja od starih, nepotrebnih emocionalnih tereta i mentalnih obrazaca koji ograničavaju njihovu slobodu i potencijal. Ove meditacije inspirisane su sistemskim konstelacijama, gde se dramatizacijom odnosa i dinamika unutar naše "mentalne adrese" dolazi do dubokog uvida i katarzičnog oslobađanja. 

Meditacije svesnog rasta

Meditacije svesnog rasta fokusiraju se na unapređenje i sazrevanje energetskih i duhovnih aspekata svesti. Kroz ovu praksu, učesnici rade na jačanju svoje unutrašnje snage, emocionalne otpornosti i mentalne jasnoće. Proces uključuje istraživanje i razvoj unutrašnjih resursa, kao što su ljubav, saosećanje i kreativnost, što vodi ka sveobuhvatnom ličnom razvoju i rastu.

Meditacije svesnog prisustva

Na kraju, meditacije svesnog prisustva uvode učesnike u praksu Advaita meditacija, gde je naglasak na ostvarivanju stanja nedualističke svesti. Ovaj pristup teži prepoznavanju i iskustvu jedinstva sa svim što postoji, vodeći ka dubokom miru i spoznaji vlastite istinske prirode. Svesno prisustvo u trenutku, bez identifikacije s mislima i emocijama, otvara vrata ka slobodi od patnje i realizaciji duhovne svesti.

Kombinujući ove tri prakse naš program meditacija, pruža kompletan put ka unutrašnjoj transformaciji i duhovnom buđenju. Svaki od ovih pristupa doprinosi razvoju dublje svesti, emocionalnog blagostanja i duhovne jasnoće, omogućavajući pojedincima da žive ispunjenije i u većem skladu sa svojom suštinom.

3.jpg
55.png

Dobro došli na  Sistemske Konstelacije i meditacije - vaše putovanje ka dubokom ličnom i duhovnom razvoju počinje ovde. Pozivamo vas da se pridružite našim radionicama u Beogradu i Ćupriji, gde ćemo zajedno istraživati ove moćne prakse koje mogu transformisati vaš život.

I ne samo da vas pozivamo da se pridružite našim radionicama u Beogradu i Ćupriji, već smo otvoreni i za organizaciju radionica Celovitih sistemskih konstelacija u drugim gradovima.

 

Ako ste zainteresovani za organizaciju radionica u vašem gradu, ili ako želite više informacija o tome kako možete biti deo ove izuzetne avanture, slobodno nas kontaktirajte.

 

Radujemo se mogućnosti da proširimo našu mrežu i omogućimo iskustva Celovitih sistemskih konstelacija širom zemlje.

Za više informacija o terminima radionica i prijavama, molimo vas da nas kontaktirate. Veselimo se što ćemo zajedno kročiti na ovaj put transformacije i isceljenja.

 

Dobro došli na Celovite sistemske konstelacije i meditacije!

dr Jelena Djordjevic, mentor za lični razvoj 

viber_image_2024-03-18_14-45-53-641.jpg

Kontaktirajte nas 

Hvala na javljanju!

viber_image_2024-03-18_14-48-42-722.jpg
bottom of page