top of page
20240214_190251_edited.jpg

Dobro došli

Ovo je strana o meni - ćerki, sestri, supruzi, majci, profesorki, prijatelju, književnici, ženi, ljudskom biću...individualnoj ljubavi, znanju, kreaciji...univerzalnoj Ljubavi, Znanju i Kreaciji...Jednom u telu koje je pred Vama.

  • Facebook
  • Instagram

Moja priča

Tokom dve decenije samostalnog istraživanja i razvoja, kreirala sam jedinstven pristup Sistemskim konstelacijama i meditacijama, integrišući moje duboko razumevanje duhovnih principa sa naučnim znanjem i praktičnim tehnikama XXI veka.

Doktorska disertacija, koju sam odbranila 2014. godine, bila je posvećena istraživanju povezanosti savremene nauke i znanja o čoveku kako bi se razumeli i rešili duboki ljudski problemi. Ovaj rad je postavio čvrste temelje za razvoj mojih metoda koje danas praktikujem.

Na svojim radionicama i u individualnoj praksi koristim tehnike Sistemskih konstelacija, sistemskih meditacija i meditacija prisutnosti. Moj pristup omogućava pojedincima da razreše sistemske probleme i pronađu svoje mesto u društvu, oslanjajući se na celovitu viziju Berta Helingera, ali i na nauku i globalnu duhovnu baštinu. Inspirisana njegovim radom, razvila sam metodu koja produbljuje ove aspekte kroz individualna iskustva i energetsko oslobađanje, što doprinosi ličnom rastu i razvoju.

Autorka sam petnaest knjiga koje odražavajući moj sveobuhvatan pristup i duboko znanje. Moje knjige uključuju pet teorijskih i praktičnih dela, sedam romana koji istražuju kompleksne ljudske emocije i odnose kroz uzbudljive priče, kao i tri zbirke pesama koje otkrivaju suptilnu lepotu i duboku introspekciju kroz poeziju. Svaka knjiga je odraz mog neprekidnog istraživanja i strasti prema razumevanju ljudske prirode i njenog mesta u kosmosu.

Članica sam Udruženja književnika Srbije i predsednica Nacionalnog udruženja za sistemske konstelacije Srbije. Vodim radionice sistemskih konstelacija, kao i individualne sistemske konstelacije, sistemske meditacije i meditacije prisutnosti. Pored toga, držim i edukaciju iz ovih oblasti, prenoseći znanja i veštine stečene kroz dugogodišnje iskustvo i istraživanje, kako bih omogućila drugima da razviju svoje sposobnosti za lični i profesionalni razvoj.

Pišite mi

Nauka u službi duhovnog iskustva.

bottom of page