top of page
Search

Tajna oslobođenja - kako integrisati bol i patnju u ljubavi?


U sistemu Mudrost u doba tehnologije, razumemo da postoje četiri nivoa na kojima treba da radimo kako bi integrisali nesvesne sadržaje i kako bismo se oslobodili bola i patnje i postigli dublje razumevanje sebe i sveta oko nas. Ovi nivoi predstavljaju ključne aspekte našeg putovanja ka unutrašnjoj transformaciji i ličnom rastu. Ti nivoi su:

1. individualni nivo: Na individualnom nivou oslobađanja od bola i patnje, fokusiramo se na integraciju nesvesnih sadržaja koji proizilaze iz naših ličnih odnosa i iskustava u sadašnjem trenutku. Ovo je važan korak prema emocionalnoj ravnoteži i oslobođenju od negativnih uticaja naših interakcija sa ljudima u bliskom okruženju...

2. primarni porodični nivo: Na primarnom porodičnom nivou, ulazimo dublje u proces oslobađanja od bola i patnje fokusirajući se na integraciju nesvesnih sadržaja koji proizilaze iz naših odnosa sa roditeljima ili starateljima, kao i iz iskustava tokom detinjstva. Ovo je ključni korak ka razumevanju kako su naši najraniji odnosi oblikovali našu emotivnu uslovljenost i ponašanje u kasnijim fazama života...

3. predački nivo: Na predačkom nivou duboko zaranjamo u proces oslobađanja od bola i patnje putem integracije nesvesnih sadržaja koji potiču od naših predaka. Ovaj nivo samoistraživanja odnosi se na prepoznavanje i razumevanje kako energetska nasleđa naših predaka oblikuju naše emocionalne reakcije, uverenja i obrasce ponašanja...

4. nivo kolektivnog nesvesnog: Kolektivni nivo integracije nesvesnih sadržaja predstavlja dubok proces oslobađanja od bola i patnje putem razumevanja i transformacije arhetipskih polariteta i kolektivnih energetskih obrazaca koji su prisutni u ljudskoj istoriji...

Nastavak u knjizi - "Moć svesne namere", dr Jelena Djordjević Ambika
Sve knjige možete poručiti putem sajta www.ambika.world ili putem emaila: ambika.knjige@gmail.com

9 views0 comments

Comments


bottom of page