top of page
Search

Svesnost: Esencija iskustva


Svesnost je osnovna sposobnost kojom ljudska bića doživljavaju svet oko sebe i svoje unutrašnje emocije i misli. Ona je temelj svakog čoveka i može se opisati kao ljubav, razumevanje, saosećanje i druge pozitivne osobine. Svesnost ima svoj izvor u Univerzalnoj Svesti, tj. Čistoj Svesti, i svaki put se aktivira kada se pojavi ljudsko biće. Ona nam omogućava da razumemo sebe i druge.


Svesnost nije isto što i emocije ili misli. Ona je prisutna uvek i obuhvata sve aspekte našeg života. Svesnost nam omogućava da budemo prisutni i svedoci svog iskustva. Čista svest nije svedok. Ona samo postoji i nadilazi sve pojmove.


Svesnost je veza između čoveka i univerzuma, jer se čitav univerzum odražava u svakom delu čoveka, a čovek se odražava u svakom delu univerzuma. Svesnost nam omogućava da osetimo ovu povezanost.


Svesnost je uvek aktivna i ima ulogu u stvaranju različitih aspekata našeg života. Ona deluje na:

- Prirodu, što možemo povezati sa ženskim principom.

- Duh, što je povezano sa muškim principom.

- Pet elemenata kao što su prostor, vazduh, vatra, voda i zemlja.


Svesnost neprestano stvara, održava i razgrađuje različite manifestacije u našem životu, uključujući naš fizički oblik, naše misli i emocije te druge aspekte našeg bića. Takođe, utiče na različite sadržaje uma kao što su percepcija, želje, volja, sećanje, emocije, misli i druge mentalne i emocionalne aspekte. Ovo se dešava kontinuirano, jer svesnost je prisutna u svakom trenutku i igra ključnu ulogu u našem životu.


Čovek, kao kreativno biće, koristi svoju svest na tri različita nivoa. Prvi nivo je budnost, što je osnovno stanje svesti koje nam omogućava da funkcionišemo u svakodnevnom životu. Drugi nivo je svesnost, što je dublje razumevanje sopstvenih mentalnih procesa i emocija. Treći nivo je samosvest, što znači da smo svesni svoje ličnosti i identiteta.


Nastavak u knjizi - "Moć svesne namere", dr Jelene Djordjević

Sve knjige možete poručiti putem sajta www.ambika.world ili putem emaila: ambika.knjige@gmail.com

0 views0 comments

Commenti


bottom of page