top of page
Search

Svesno rasterećenje - dramatizacija kao put ka oslobađanju


Kroz praksu svesne prisutnosti i praksu svesnog rasta, mi ulazimo u dublje razumevanje sebe i svoje unutrašnje prirode. Na ovom putu, neizbežno ćemo se suočiti s niskofrekventnim sadržajima koje nazivamo psihosomatskim kvantnim opterećenjima. Ova opterećenja, ponovili smo više puta, su emocionalni i energetski tragovi prošlih iskustava i trauma koji su se akumulirali u našem telu i auri. Kako nastavljamo svoju praksu, ova opterećenja počinju da se oslobađaju i isplivavaju na površinu. Iskustva kroz koja prolazimo tokom ovog oslobađanja mogu biti različita za svaku osobu, ali imaju zajedničku karakteristiku: suočavanje sa svojom „Senkom“. Senka predstavlja onu dublju i skrivenu stranu nas samih, aspekte koji su obično potisnuti ili nesvesni.

Kroz intenziviranje prakse svesnog rasta, ove okolnosti se sve više manifestuju u našem životu. To znači da postajemo svesni svojih unutrašnjih konflikata, strahova, nerešenih emocija i drugih oblika psihosomatskih kvantnih opterećenja. Suočavanje sa Senkom i ovim opterećenjima je ključni korak u procesu duhovnog rasta.

Ovaj proces se može povezati sa integracijom suprotnosti, jer nas suočavanje sa Senkom podseća da svi mi imamo i svetlu i tamnu stranu, pozitivne i negativne aspekte. Kroz prihvatanje tih suprotnosti, mi postajemo celovitiji i više usklađeni sa svojom suštinskom prirodom. U suštini, ovo je prirodan deo duhovnog puta, i iako može biti izazovan, donosi dublje razumevanje i oslobođenje od emocionalnih i energetskih tereta koje smo nosili.

Sa druge strane mi često počinjemo rad na sebi nakon traumatičnih iskustava ili teških životnih perioda jer se suočavamo sa problemima i emocionalnim teretima koje ne možemo lako rešiti ili prevazići. Bez obzira na razlog zbog kojeg su se psihosomatska kvantna opterećenja povećala, postavlja se pitanje kako ih integrisati u Ljubavi, na putu konačnog oslobođenja.

Da bismo integrisali suprotnosti u sebi i oslobodili se emocionalnih konflikata na Putu svesne namere, koristimo princip paradoksalne namere ili paradoksalne intencije. Ovo znači da svesno i sa namerom pojačavamo suprotne aspekte neke emocije ili uverenja kako bismo omogućili njihovu integraciju.

Na primer, zamislimo da osećate bes zbog toga što neku situaciju opisujete kao nepravdu. Umesto da potisnete taj bes ili se protiv njega borite, odlučujete da primenite paradoksalnu nameru. Prvo, svesno i namerno usmeravate pažnju na taj bes i dozvoljavate mu da se pojavi u punom intenzitetu koristeći svesnu nameru: „Želim da osvestim nepravdu u meni!“. Ovo znači da se trudite da jasno prepoznate i doživite taj bes, čak ga i pojačavate. Važno je da se fokusirate na fizičke senzacije koje prate taj bes - kako se manifestuje u telu, gde osećate napetost, ubrzan puls, ili druge senzacije. Kroz ovu svesnu dramatizaciju, bes postaje sve intenzivniji dok ne dostigne svoj vrhunac. U tom trenutku, obično dolazi do rasterećenja. Možda ćete primetiti da bes postaje manje intenzivan, da se napetost smanjuje, i da se emocija postepeno oslobađa. Ovaj trenutak rasterećenja predstavlja oslobođenje od nepoželjne emocije povezane sa idejom nepravde.

Nakon što postignete rasterećenje u vezi s emocijom besa zbog nepravde, sledeći korak je istražiti sve emocionalne reakcije koje su povezane s uverenjem o pravdi. Ponovite proces s paradoksalnom namerom: „Želim da osvestim pravdu u meni!“ i ponovo dramatizujte te emocionalne reakcije do maksimuma.

Nakon što i taj naboj postane slabiji, poslednji korak je integracija suprotnosti. Upotrebite svesnu nameru: „Želim da harmonizujem pravdu i nepravdu u meni!“ Kroz ovu nameru, dodatno ćete pokrenuti emocionalni odgovor koji treba dramatizovati kako biste ga potpuno ispraznili.

Kroz ovaj proces eliminišemo naboj između polariteta, kao što su pravda i nepravda, dobro i loše itd. Umesto da se suprotstavljamo negativnim emocijama ili konfliktima, paradoksalna namera nam pomaže da integrišemo obe strane. Na ovaj način, postižemo unutrašnju ravnotežu i oslobađanje od emocionalnih konflikata. Proces je gotov kada se osećate mirno i uravnoteženo povodom tih suprotnosti. Ovo predstavlja primer svesnog rasterećenja na Putu svesne namere.

Nastavak u knjizi - "Moć svesne namere", dr Jelena Djordjević Ambika
Sve knjige možete poručiti putem sajta www.ambika.world ili putem emaila: ambika.knjige@gmail.com
14 views0 comments

Comments


bottom of page