top of page
Search

Svesna namera - ključ dubokog razumevanja stvarnosti


Svesna namera igra ključnu ulogu u gotovo svim meditativnim praksama i svim molitvenim sistemima zvaničnih religija. Evo kako se svesna namera primenjuje u mnogima od njih:

Meditacija samoistraživanja (Atma Vichara): Glavno pitanje koje se postavlja - "Ko sam ja?" - predstavlja svesnu nameru za dubljim razumevanjem vlastite suštine. Ova meditacija se temelji na postavljanju svesnih namera za istraživanje istinskog „Ja“ i razrešenje lažnih identiteta.
Mindfulness meditacija: Svesna namera u ovoj praksi usmerava se na svesno prisustvo u sadašnjem trenutku. Osoba postavlja nameru da pažljivo primeti misli, osećanja i senzacije koje prolaze kroz svest, bez prosuđivanja.
Vipassana meditacija: Ova meditacija takođe zahteva svesnu nameru za introspekciju i razumevanje prirode stvarnosti. Praktikant postavlja nameru da prodre dublje u svoje unutrašnje procese i sagleda ih sa jasnoćom.
Zazen: Praktikant se svesno odlučuje da mirno sedi i fokusira se na disanje. Svesna namera je održavanje stabilnog i smirenog uma tokom meditacije.
Transcendentalna meditacija (TM): Upotreba mantre u ovoj meditaciji zahteva svesnu nameru ponavljanja mantre kao sredstva za postizanje dubljeg nivoa svesti.
Pranayama: Svesna namera se koristi za usmeravanje pažnje na disanje i oksigenaciju tela. Cilj praktikanta jeste da postigne miran um putem kontrole nad disanjem.
Nada joga: Fokus na zvukovima i vibracijama zahteva svesnu nameru za dublje razumevanje zvučnih fenomena i njihov uticaj na svest.
Meditacija jubaznosti (Metta meditacija): Svesna namera je razvijanje osećanja ljubavi i saosećanja prema sebi i drugima. Praktikant svesno odlučuje da širi ljubaznost i saosećanje tokom meditacije.
Kundalini meditacija: Praktikant svesno koristi fizičko kretanje, disanje i mantre kako bi podstakao unutrašnju energiju (kundalini) i podigao je.
Krija joga: Svesna namera se koristi za kontrolu uma i duhovni napredak putem kombinacije meditacije, fizičkih vežbi i tehnika disanja.
Taoistička meditacija: Svesna namera se usmerava na vizualizaciju i tehnike disanja kako bi se postigla harmonija sa principima taoizma...


Nastavak u knjizi - "Moć svesne namere", dr Jelena Djordjević Ambika

Sve knjige možete poručiti putem sajta www.ambika.world ili putem emaila: ambika.knjige@gmail.com


6 views0 comments

コメント


bottom of page