top of page
Search

Porodično nesvesno - zaveštanje ljubavi i straha


Porodično nesvesno predstavlja ključan koncept koji nam pomaže da bolje razumemo kako nas uticaji iz prošlih generacija oblikuju i utiču na naš život. Ovaj koncept, koji se oslanja na teoriju o morfogenetskim poljima Ruperta Šeldrejka, sugeriše da svaka porodica ima svoje jedinstveno energetsko polje sa specifičnom informacionom strukturom.

Unutar porodičnog nesvesnog, čuvaju se informacije koje se odnose na određene aspekte porodičnog života, kao što su pravo na poštovanje, osećaj pripadanja, ravnoteža između davanja i primanja i pravo na poredak. Ove informacije često potiču iz istorije porodice i mogu biti prenesene s generacije na generaciju. Porodično nesvesno deluje putem morfičke rezonance, što znači da se ove informacije prenose na nas na nesvesnom nivou, bez obzira na to da li smo svesni njihovog postojanja ili ne.

Ovi uticaji iz prošlih generacija mogu oblikovati naše obrasce ponašanja, emotivne reakcije i međuljudske odnose. Kroz rad na sebi i kroz svesno razumevanje ovih porodičnih dinamika, možemo postati svesniji uticaja koje porodično nesvesno ima na nas. Ovo nas može osnažiti da prepoznamo i da se oslobodimo ograničavajućih obrazaca kako bi zgradili zdravije i autentičnije odnose sa svojom porodicom i drugima. Iako može biti izazovan proces, razumevanje porodičnog nesvesnog može doprineti dubokim pozitivnim promenama u našem životu.

Svaki pojedinac nosi sa sobom čitavu riznicu informacija i energetskih opterećenja i snaga koje je nasledio iz svoje porodične geneze. Ovo nasleđe obuhvata sve ono što je akumulirano tokom generacija unazad, uključujući obrasce ponašanja, emotivne reakcije i nevidljive energetske zapise, ali i znanje, veštine i skrivene talente. Ovi energetski zapisi često odražavaju dinamiku porodičnih odnosa i interakcija koje su se dešavale tokom vremena.

Ono što je ključno jeste da ovi nasleđeni informacioni i energetski zapisi imaju dubok uticaj na sve odnose koje osoba formira u svom životu. Na primer, ako je neko nasledio obrasce nezdravih odnosa ili emotivnih problema iz svoje porodice, ti obrasci će se odražavati u njihovim budućim odnosima sa partnerima, prijateljima i kolegama. Ovi nasleđeni obrasci mogu oblikovati sudbinu osobe, usmeravajući je ka određenim iskustvima i izazovima. Kroz koncept kolektivnog nesvesnog, ove porodične informacije dobijaju dodatnu snagu i uticaj. Kolektivno nesvesno, kao svojevrsna baza podataka kolektivnog iskustva, doprinosi rezonantnoj energiji ovim informacijama, pojačavajući njihov uticaj na osobu. Ovo može rezultirati u tome da se osoba oseća „zarobljenom“ u određenim obrascima ili da se neprestano suočava sa sličnim izazovima u svom životu. Razumevanje ovog procesa omogućava osobama da postanu svesnije svojih nasleđenih obrazaca i da rade na njihovom transformisanju. Kroz dublje razumevanje i rad na sebi, moguće je osloboditi se ograničavajućih uticaja porodičnog nasleđa i stvoriti zdravije, autentičnije i ispunjavajuće odnose i iskustva u životu.

Mudrost u doba tehnologije kao filozofija transformacije zasnovan na nauci, prepoznaje važnost oslobađanja od tereta porodičnog nasleđa i transgeneracijskih obrazaca koji mogu negativno uticati na naše živote. Da bismo to postigli, u mi praktikujemo se različite vežbe opisane Putem svesne namere. Evo nekoliko ključnih elemenata:

Praska svesne prisutnosti: Ove vežbe služe kao osnova za rad na samorazvoju. One obuhvataju vežbe kao što su svesna prisutnost kroz afirmacije „Ja Jesam“, „Ja sam Apsolut“, „Ja sam taj koji Jeste“...

Praksa svesnog rasterećenja individualnog nesvesnog: Praksa svesne namere su moćan alat za postizanje ličnog rasta i transformaciju. Vežbe svesne namere koje se koriste za rasterećenje individualnog nesvesnog su usmerene ka unutrašnjem razvoju i oslobođenju...

Praksa svesnog rasterećenja porodičnog nesvesnog: Ove vežbe su posebno dizajnirane za rasterećenje porodičnog nasleđa i transgeneracijskih obrazaca...


Nastavak u knjizi - "Moć svesne namere", dr Jelena Djordjević Ambika

Sve knjige možete poručiti putem sajta www.ambika.world ili putem emaila: ambika.knjige@gmail.com

7 views0 comments

コメント


bottom of page