top of page
Search

Otkrivanje svoje istinske prirode - SamorealizacijaČovekov um, sa svim njegovim svesnim i nesvesnim sadržajima, čini deo njegovog iskustva. Ipak, čovek nije samo njegovo fizičko telo ili um, ali su i telo i um ključni za njegov razvoj i samoprepoznavanje.

Postoji izreka svetog Atanasija Velikog koja kaže da je Bog postao čovek kako bi čovek mogao postati Bog. Ovo postavlja pitanje kako je božansko prisutno u čoveku i kako je čovek prisutan u Bogu, odnosno u kojem stanju svesti čovek može biti jedno sa Bogom (Apsolutom), i obrnuto – u kojem „stanju svesti“ Bog može biti prisutan u čoveku. O ovome nam govore i Upanišade, koje imaju sličan duh kao Novi zavet, sa rečima kao što su „Ja i moj Otac smo jedno“ i „Carstvo Božije je u vama“. Ovaj koncept se može pronaći i u Psalmima, gde se kaže: „Rekoh, Bogovi ste, i sinovi Višnjeg svi.“

Univerzalna Svest je večna stvarnost koja ima dva osnovna stanja: jedno je stanje „bivanja sobom“, a drugo je stanje manifestacije. U stanju „bivanja sobom“, Svest postoji pa postoji, bez manifestacija. Međutim, u stanju manifestacije, Univerzalna Svest ispoljava različite aspekte, a osnovni aspekt je Čista Svest. Čista Svest se sastoji od tri beskonačna aspekta: beskonačnog Znanja, beskonačne Ljubavi i beskonačne Kreacije.

Kada govorimo o ljudskom biću, mi prepoznajemo ovu Čistu Svest kao „čovekovu svest“ ili svesnost. To znači da svako ljudsko biće nosi u sebi aspekte individualnog znanja, individualne ljubavi i individualne moći kreacije. Ovo je duboko ukorenjeno u našem genetskom kodu i predstavlja suštinu onoga što mi kao ljudi jesmo.

Kada se eliminišu ili integrišu u Ljubavi sve negativne emocije, slike, predstave i projekcije koje nisu u skladu sa Ljubavlju kao prirodnim stanjem čoveka, kada se prevaziđe ličnost i sve što nas vezuje za vreme i prostor, i kada se rastereti naš program kvantnog opterećenja, ono što ostaje je individualna svest. Ova individualna svest predstavlja najviši nivo svesti koji možemo dostići dok smo prisutni u fizičkom telu. U ovom stanju, dualistički um je prevaziđen, a ostaju samo pozitivne emocije koje proističu iz Znanja, Ljubavi i Kreacije.

Ovo stanje se može uporediti sa Jungovim konceptom individuacije, procesom u kojem se postiže jedinstvo svih svesnih i nesvesnih delova ljudskog bića, uključujući i njegove istorijske korene i sadržaje, koji postaju deo njegove sadašnje svesti.

Nastavak u knjizi - "Moć svesne namere", dr Jelena Djordjević Ambika
Sve knjige možete poručiti putem sajta www.ambika.world ili putem emaila: ambika.knjige@gmail.com
1 view0 comments

Comments


bottom of page