top of page
Search

Misterija života - putevi i smisao različitih iskustava


Život je putovanje kroz različite situacije i iskustva, a ono što često primetimo je da se mnoge od tih situacija čine sličnim. Zašto se to dešava? Pa, to je zato što naš um ima svoje obrasce i filtere kroz koje posmatra svet oko sebe. Ti obrasci i filteri su formirani na osnovu naših emocija, misli i uverenja koja smo stekli tokom svog života. Kroz te obrasce i filtere, mi tumačimo stvarnost i dajemo joj određeno značenje. Sve situacije i ljudi koje srećemo u životu postaju deo te interpretacije. Ova interpretacija se može nazvati „programom kvantnog opterećenja“ ili PKO kodom. Ona čini da svet izgleda onako kako ga vidimo.

Međutim, istina je da stvarnost može biti mnogo dublja i šira od onoga što naš um percipira. Skidanjem tih „filtera“ sa uma, možemo otkriti dublje slojeve stvarnosti koji su čisti, bez naših emocionalnih ili mentalnih obrazaca. To je kao da skidamo mrenu sa očiju i vidimo svet onakvim kakav zaista jeste - pun ljubavi, znanja i moći kreacije. Dakle, život je putovanje ka osvešćivanju tih „filtera“ i razumevanju da je stvarnost mnogo više od naših ličnih tumačenja. To nas vodi ka dubljem razumevanju sebe i sveta oko nas, i otvara vrata ka istinskoj samorealizaciji. Šta znači PKO projekcija i zašto život može delovati kao iluzija?


Emocije, misli i koncepti čine naš program delovanja, nazvan programom kvantnog opterećenja ili PKO kod. Možemo ga zamisliti kao softver koji upravlja našim reakcijama i ponašanjem u svakodnevnom životu. Slično kao što računar ima svoje programe, mi imamo svoj PKO kod koji oblikuje našu percepciju sveta oko nas.


Ličnost, s druge strane, predstavlja našu identifikaciju sa svim spoljnim aspektima sebe, kao što su ime, prezime, društveni status, pol, religija i drugi faktori koji čine naš lični opis. Naša ličnost se formira pod uticajem porodičnih mentalno-energetskih sadržaja i ličnog iskustva od trenutka začeća.


Ovi faktori oblikuju naše mentalne, emocionalne i energetske obrasce, koji dalje utiču na naš životni put. Skala svesnosti može se koristiti kao alat za razumevanje kako naš PKO kod utiče na naše emocionalno stanje, ponašanje i percepciju sveta. Kroz proces samoistraživanja i rad na sebi, možemo postepeno podizati svoju svest kroz samoistraživanje i prepoznavanje obrazaca koji nas ograničavaju, a zatim i raditi na njihovom oslobađanju.


Nastavak u knjizi - "Moć svesne namere", dr Jelena Djordjević Ambika
Sve knjige možete poručiti putem sajta www.ambika.world ili putem emaila: ambika.knjige@gmail.com
4 views0 comments

Comentários


bottom of page