top of page
Search

Kolektivno nesvesno - tajanstveni ples duša u univerzumu


Kolektivno nesvesno predstavlja dubok i misteriozan deo ljudske psihe. To je svojevrsna univerzalna osnova celokupne ličnosti, gde su smeštena iskustva hiljada generacija naših predaka. Razumevanje sadržaja kolektivnog nesvesnog može biti veoma korisno i isceljujuće, ali isto tako može biti i izazovno i bolno. Ključne komponente kolektivnog nesvesnog su arhetipovi.

Arhetipovi su osnovne, univerzalne mentalne slike i oblici koji postoje u svim kulturama i vekovima. Oni predstavljaju duboke psihičke obrasce i simbole koji oblikuju naše razmišljanje, emocije i ponašanje. U procesu individuacije, što je psihološki proces razvoja ličnosti, osoba se suočava s različitim arhetipovima koji igraju važnu ulogu u formiranju njenog identiteta. Jedan od ključnih arhetipova je „Persona“, koji predstavlja fasadu ili masku koju svaka osoba nosi prema spoljnjem svetu. Persona je način na koji se predstavljamo drugima i kako se prilagođavamo društvenim očekivanjima. Ova maska štiti našu pravu ličnost od spoljnih uticaja, ali istovremeno nam omogućava da igramo različite uloge u društvu. Ona je složen sistem odnosa između naše individualne svesti i društva u kojem živimo.


Suprotno Personi, postoji „Senka“, što je unutrašnji aspekt ličnosti koji sadrži ono što obično potiskujemo ili skrivamo od sebe i drugih. Senka predstavlja onu tamnu stranu ličnosti, neprihvatljive ili negirane aspekte koje obično ne želimo da priznamo. Upoznavanje i suočavanje sa Senkom deo je procesa individuacije.


Pored toga, postoje i arhetipovi „Animus“ i „Anima“, koji se odnose na muški i ženski princip unutar svake osobe. Oni predstavljaju prve i izvorne principe u kolektivnom nesvesnom i igraju ključnu ulogu u procesu samorealizacije. Integracija ovih principa je kao da usklađujemo prvi par suprotnosti ili dualiteta u sebi, što je osnov za dalje razumevanje i integraciju ostalih suprotnosti.


Kolektivno nesvesno je duboko skladište informacija koje sadrži sve što nam je potrebno za proces samorealizacije, a Jung ga je opisao kao „Mudrog starca“. Ovaj deo nesvesnog predstavlja svojevrsnu bazu podataka kojoj možemo pristupiti kako bismo bolje razumeli sebe i svoj život.


Kolektivno nesvesno je rezonantno sa našim umom i duboko utiče na našu ličnost i životne situacije. Sve suprotnosti koje se nalaze u osnovi naših životnih iskustava i situacija, kako porodičnih tako i individualnih, nalaze se u našem umu. Ti dualiteti čine naš program kvantnog opterećenja (PKO kod), odnosno duboki psihološki program koji usmerava naše postupke i razmišljanje. Integracija ovih suprotnosti i principa je ključni korak ka razumevanju sebe i postizanju samorealizacije.


Razgradnja PKO koda, ili dubokog psihološkog programa koji usmerava naše postupke i razmišljanje, jeste složen proces koji uključuje obrnutu integraciju različitih nivoa iskustava. To je kao da razmontirate složenu slagalicu unutar sebe kako biste razumeli svoju pravu prirodu i postigli trajnu sreću.


Nastavak u knjizi - "Moć svesne namere", dr Jelena Djordjević Ambika
Sve knjige možete poručiti putem sajta www.ambika.world ili putem emaila: ambika.knjige@gmail.com


0 views0 comments

Comments


bottom of page