top of page
Search

Ključevi puta svesne namere„Čovek je optimalna forma kroz koju najviša stvarnost spoznaje samu sebe. Kroz tu samospoznaju, manifestuje se sreća u pojedincu, što znači ostvarivanje punih potencijala i usklađivanje individualne svesti, koja je zapravo individualna ljubav, znanje i kreativnost, sa univerzalnom svesti, koja jeste univerzalna ljubav, znanje i kreativnost. Univerzalna svest je izvor svih vibracija u svakom pojedincu. O Univerzalnoj svesti i Čistoj svesti ne možemo dati tačnu definiciju, jer su izvan dosega uma i cela manifestacija je samo igra svesti.“

Ovo samoprepoznavanje ili samorazvoj zasniva se na sledećim ključnim principima:

1. Svekoliko postojanje proizilazi iz jednog izvora, koji predstavlja najvišu stvarnost.
2. Sve u univerzumu je energija različitih frekvencija i potiče iz svesti.
3. Ljudsko telo je deo univerzalnog energetskog polja, a njegova vibracija zavisi od emocija, misli i koncepata koje nosi - nazivamo Programom Kvantnog Opterećenja.
4. Telo je sredstvo za samorazvoj, koje sadrži sve potrebne elemente za direktno i indirektno samoistraživanje.
5. Razvoj svesti obuhvata različite nivoe inteligencije, uključujući racionalnu, emocionalnu i duhovnu.
6. Samorazvoj zahteva integraciju Programa Kvantnog Opterećenja, koji je uslovljen kolektivnim, porodičnim i individualnim nesvesnim.
7. Svesna namera zasnovana na samoistraživanju i usmerenoj pažnji, efikasan je alat za integraciju ovog programa i razvoj svesti.
8. Integracija programa vodi ka isceljenju ličnosti ili nestanku Ega.
9. Integracija muškog i ženskog principa odvija se u svesti i telu.
10. Kroz integraciju principa postiže se samorazvoj i oslobođenje.
11. Živeti u ljubavi, znanju i kreativnosti predstavlja trajnu i neograničenu sreću.


Nastavak u knjizi - "Moć svesne namere", dr Jelene Djordjević Ambika

Sve knjige možete poručiti putem sajta www.ambika.world ili putem emaila: ambika.knjige@gmail.com

1 view0 comments

Comments


bottom of page