top of page
Search

Energetska polja i Aura - razotkrivanje naše unutrašnje svetlosti


Fotografije svetla koje zrači iz lišća, neživih predmeta ili sa vrhova prstiju, predstavljaju vizuelni dokaz onoga što su mistici oduvek nazivali aurom. Aura je energetski omotač koji okružuje svaku živu formu. Ona je jedan od aspekata Čiste Svesti i nastaje kada se vibracije Svesti „zgušnjavaju“.

Energija je svuda oko nas, kako u živim bićima, tako i u stvarima koje smatramo neživim, poput vazduha i vatre. Možemo je razumeti putem vibracija i energetskih procesa na nivou uma.


Naša aura raste, razvija se i sazreva zajedno s našim ličnim razvojem. Ona je povezana s našim fizičkim telom, ali i sa našim emocijama i mislima. Kada stupimo u interakciju s drugim ljudima ili okolinom, energetski sadržaji tih interakcija utiču na našu auru. To može izazvati različite emocionalne reakcije u nama, kao što su sreća, tuga, strah ili ljutnja. Naše emocije, zauzvrat, oblikuju naše misli. Dakle, naša unutrašnja energija, uključujući emocionalnu i mentalnu, reaguje na spoljne energetske uticaje.


Ako u sebi imamo „negativne“ energetske sadržaje, poput emotivnih trauma ili stresa, ti sadržaji mogu privući negativne uticaje iz okoline. To može uzrokovati stvaranje začaranog kruga negativnih emocija i misli. S druge strane, ako radimo na rasterećenju i sazrevanju svoje aure i oslobađanju od negativnih energetskih sadržaja, možemo postati manje podložni negativnim uticajima i bolje kontrolisati svoje emocije i misli.


Sve u svemu, naša aura je deo našeg energetskog bića i povezana je s našim emocijama, mislima i interakcijama s okolinom. Razumevanje ove povezanosti može nam pomoći da bolje upravljamo svojim emocionalnim i mentalnim stanjem.


Nastavak u knjizi - "Moć svesne namere", dr Jelene Djordjević

Sve knjige možete poručiti putem sajta www.ambika.world ili putem emaila: ambika.knjige@gmail.com

11 views0 comments

Komentarze


bottom of page