top of page
Search

Šta je mudrost u doba tehnologije?


Mudrost u doba tehnologije pruža odgovore na temeljna pitanja o životu, ljubavi i sreći kroz naučno utemeljene principe i mudrost datu u svetim knjigama koje datiraju hiljadama godina unazad. Program svesne namere koja je usmerena unutra predstavlja direktni put ka spoznaji istine.


Kada kažemo „direktan put“, mislimo na sistem usmeravanja pažnje koji se bazira na direktnom obraćanju univerzalnom principu unutar nas putem svesne namera. Ovaj sistem rada služi različitim ciljevima, kao što su pojačavanje životne energije, stvaranje nove energije unutar našeg tela ili aure, isceljenje, transformacija i optimizacija okolnosti u našem životu.


Ovaj pristup se temelji na naučnim osnovama i na ličnom iskustvu autorke knjige. Ovo iskustvo omogućava ljudima da se povežu sa dubokim aspektima svoje unutrašnje stvarnosti i ostvare trajnu sreću, bez obzira na to kako svako pojedinačno doživljava te univerzalne principe.

Ovaj sistem rada spaja istočnu filozofiju i zapadnu psihologiju kako bi pomogao ljudima da bolje razumeju i dožive nedualnost. Koristi terminologiju i koncepte iz oba pristupa kako bi se olakšalo razumevanje i pokretanje unutrašnjih procesa. Sistem se ne oslanja samo na nauku, niti samo na duhovnu praksu, on pokušava da ih poveže (integriše) i da dâ praktična rešenja na večno pitanje – kako i gde pronaći trajnu i neograničenu sreću.


Mudrost u doba tehnologije pokušava da objasni procese direktnim duhovnim iskustvom, bez potrebe za ritualima i ceremonijama. Ovo se postiže usmerenom pažnjom i namerom kojima se fokusiramo na dublju vezu sa univerzalnom mudrošću i energijom koja se nalazi u nama. Na taj način, um se okreće ka unutra i koristi svu svoju energiju za naš lični razvoj. Naravno, stepen efikasnosti ovako upućene namere zavisiće pre svega od dužine vremena provedenog u svesnom usmeravanju uma.


Iz svega što smo naveli, možemo zaključiti da Jednost danas pruža odgovore na mnoga svakodnevna pitanja i dileme. Biti na direktnom putu Mudrost u doba tehnologije znači aktivirati procese razvoja svesti koristeći sopstvenu mentalnu energiju. Sve ono što se u drugim praksama postiže kroz meditacije i ponavljanje određenih mantari, ovde se radi direktnije: uvek ste svesni šta radite i gde se nalazite na svom putu samorazvoja. Mudrost u doba tehnologije ima za cilj da olakša i objasni ovo putovanje samoistraživanja, kako bi razumeli život i nenametljivo došli do istine da je svako od nas Ljubav, istine koja je Ljubav sama. Ljubav tako postaje stvarnost, život i sreća, sve ono čemu težimo.


Da bi dostigao nivo „sveljubavi“, čovek prvo treba da shvati šta je život i to samo kroz lično iskustvo oslobađanja od emocija, misli i koncepata, odnosno kroz lično iskustvo samoistraživanja. Ovi faktori igraju ključnu ulogu u oblikovanju naše sudbine i mogu nas držati u začaranom krugu sličnih problema. Savremena nauka do sada nije ponudila adekvatno rešenje za ovu situaciju, ali izlaz se nalazi u svesnoj nameri i okretanju uma ka unutra. Kroz svesnu nameru usmerenu ka sebi, oslobađamo se svega što nas sprečava da postignemo trajnu i neograničenu sreću. Kroz prihvatanje sebe i svoje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, dolazimo do iskustva života u trenutku „ovde i sada“, gde je trajna i neograničena sreća jedino moguća.


Mudrost u doba tehnologije nije nova škola ili pravac, niti teži da postane naučno prihvaćena ili popularna. Njen jedini cilj je da pomogne ljudima da osveste i razumeju svoje živote, kako bi pronašli trajnu i neograničenu sreću. Ovaj cilj takođe podrazumeva ostvarenje drugih važnih životnih ciljeva kao što su bolje zdravlje, kvalitetniji odnosi i rad na poslovima koji imaju smisla, što u osnovi donosi strastveno i ispunjavajuće iskustvo života u svakom trenutku.


Nastavak u knjizi - "Moć svesne namere", dr Jelena Djordjević Ambika

Sve knjige možete poručiti putem sajta www.ambikashop.world ili putem emaila: ambika.knjige@gmail.com

5 views0 comments

Comments


bottom of page