top of page
Search

Šta je fizičko telo?


Ljudsko telo sastoji se uglavnom od šest hemijskih elemenata: kiseonika, ugljenika, vodonika, azota, kalcijuma i fosfora. Postoji još nekoliko elemenata u tragovima, kao što su kalijum, sumpor, natrijum, hlor i magnezijum, koji čine manji deo našeg tela. Osim toga, postoje još neki elementi, kao što su zlato, srebro, litijum, arsen i drugi, koji su prisutni u vrlo malim količinama i smatra se da nemaju posebnu ulogu, iako su deo našeg tela.

Takođe, važno je napomenuti da se ljudska koža obnavlja svakih 27 dana, da u našem telu svake minute umre i stvori se veliki broj ćelija, i da se naš kostur regeneriše svakih sedam godina, što znači da praktično dobijamo novi kostur svakih sedam godina.


Ljudsko telo se dakle sastoji od hemijskih elemenata i poseduje neku vrstu životne energije koja ga održava. Nauka je potvrdila da je ljudsko telo kompleksna struktura koja razmenjuje energiju i informacije s okolinom, i sposobna je da se samoorganizuje i obnavlja.


Naučnici poput Ilije Progožina i Victora Fredericka Weisskopfa su istraživali kvantne nivoe organizacije materije i otkrili da sve počinje na nivou atoma, koji su sačinjeni od protona, elektrona i neutrona. Ove subatomske čestice okružene su prazninom, koja emituje energiju i čini koherentno polje organizma. To polje sadrži sve potrebne informacije i upravlja svim funkcijama tela, omogućavajući mu samoorganizaciju i obnavljanje tokom života.


Iz navedenog sledi da je na najdubljem nivou ljudsko telo i sve oko nas sastavljeno od nevidljive energije koja ima svoju specifičnu strukturu i vibrira na određenim frekvencijama. To znači da nema suštinske razlike između ljudi i sveta koji ih okružuje, jer svi mi smo zapravo energija koja vibrira na različite načine.


Nastavak u knjizi - "Moć svesne namere", dr Jelene Djordjević

Sve knjige možete poručiti putem sajta www.ambika.world ili putem emaila: ambika.knjige@gmail.com

14 views0 comments

Comments


bottom of page