top of page
Search

Čakre - naša unutrašnja energetska radionica


Kao što smo rekli čakre nisu fizički vidljive ili opipljive. One su suštinski aspekti naše svesti. Baš kao što je aura, svetleće telo i životna energija i svi zajedno predstavljaju različite manifestacije svesti koje povezuju naše fizičko telo s našom duhovnom prirodom.

Čakre su gušće od aure. Imaju interakciju sa fizičkim telom preko dva glavna prenosnika, endokrinog (imunog) i nervnog sistema. Svaka od sedam čakri je povezana sa jednom od sedam endokrinih žlezda i takođe sa grupom nerava koja se naziva pleksus. Stoga, svaka čakra može biti povezana sa određenim delom tela i pojedinim funkcijama koje kontrolišu pleksus, ili sa endokrinom žlezdom koja se odnosi na tu čakru.


One se nalaze duž kičme i povezane su s našim nervnim sistemom putem žlezda i nervnih ganglija. Svaka od ovih čakri ima svoju specifičnu ulogu i utiče na različite aspekte našeg tela i svesti.


Sistem čakri možemo zamisliti kao veoma složen energetski sistem, gde se svaki centar povezuje s određenim aspektima našeg života i svesti. One su povezane s različitim kategorijama čula i stanja svesti, i svaka od njih ima svoje karakteristične funkcije:


Prva čakra je povezana s preživljavanjem i nalazi se na dnu kičme.

Druga čakra se odnosi na kreativnost i smeštena je u donjem delu trbuha.

Treća čakra je centar moći i nalazi se u gornjem delu trbuha.

Četvrta čakra predstavlja centar ljubavi i smestila se u predelu srca.

Peta čakra je čakra centar naše kreacije i nalazi se u predelu grla.

Šesta čakra, takođe poznata kao treće oko, odnosi se na transcendenciju i smeštena je između obrva.

Sedma čakra, često nazvana krunska čakra, povezuje nas sa Celinom i smeštena je na vrhu glave.


Svaka čakra utiče na određene organe, mišiće, vene i druge sisteme u telu. Takođe, svaka čakra služi kao kanal za određeni tip energije koji rezonira sa svojim principima. Balansiranje ovih čakri može doprineti celokupnom zdravlju i blagostanju tela i uma kroz rasterećenje energije niskih frekvencija u svakoj od njih.


Mi tako Energiju osećamo kao neprijatnu, bolnu, teskobnu, eksplozivnu...(kada emitujemo talase niskih frekvencija), ili kao lepršavu, blaženu, saosećajnu... (kada emitujemo talase visokih frekvencija). Bez obzira na to gde ili kako energija napušta naš energetski sistem, ona stvara neku energiju određene frekvencije koju zatim zovemo emocija.


Nastavak u knjizi - "Moć svesne namere", dr Jelena Djordjević Ambika

Sve knjige možete poručiti putem sajta www.ambika.world ili putem emaila: ambika.knjige@gmail.com

1 view0 comments

댓글


bottom of page