top of page
Search

Čakre: kapije unutrašnje harmonije


Glavne čakre ili energetski centri kroz koje prolaze naše emocije, odnosno energetski sadržaji su:

CENTAR 7: Sahasrara čakra je energetski centar na vrhu naše glave i predstavlja sedmu i poslednju čakru u našem energetskom sistemu. Ona je kao portal koji nas povezuje sa univerzumom i univerzalnom energijom. Ova čakra igra ključnu ulogu u dubljem razumevanju univerzuma i našeg mesta u njemu. Energija ulazi kroz Sahasrara čakru i spušta se kroz ostale čakre, hraneći našu celokupnu energetsku strukturu. To je kao da primamo vitalnu energiju univerzuma. Kada je Sahasrara čakra u ravnoteži, osećamo duboku povezanost sa svim živim bićima i svemirom. To nas podstiče da razmišljamo o dubokim pitanjima, kao što su smisao života i naša duhovna svrha. Takođe, pomaže nam da se oslobodimo osećaja izolovanosti i da osećamo da smo deo nečeg većeg od sebe. Održavanje ravnoteže u Sahasrara čakri može nam pomoći da se osećamo mirno, smireno i svesno svih aspekata života. To je kao da otvaramo prozor ka univerzumu i dopuštamo svetlu i mudrosti da uđu u našu svest. U suštini, Sahasrara čakra nas podseća da smo deo šire slike univerzuma i da postoji nešto mnogo više od naših tela i ličnosti. Ona može biti podložna različitim blokadama koje ometaju slobodan protok energije kroz nju kao što su:


- Nedostatak duhovne povezanosti: Ako osoba nema razvijenu duhovnu svest ili joj nedostaje osećaj povezanosti sa širom slikom univerzuma, to znači da je blokirana Sahasrara čakra.

- Materijalizam: Preterana usmerenost na materijalne stvari i površne brige može stvoriti blokadu u krunskoj čakri. Nedostatak dubokog duhovnog razmišljanja može ograničiti protok energije kroz ovaj centar.

- Nepopustljivi duh: Preterana tvrdoglavost i nevoljnost da se otvorimo za nove ideje i perspektive mogu dovesti do blokade u Sahasrara čakri. Otvorenost uma i duha važna je za održavanje ravnoteže u ovoj čakri.

- Nedostatak smisla i svrhe: Ako osoba nema jasno definisanu svrhu ili cilj u svom životu, to znači da postoji blokada u krunskoj čakri. Osećaj svrhe i duhovnog puta pomaže u oslobađanju energije.

- Preterana duhovna ambicija: Sa druge strane, preterana ambicija u potrazi za duhovnim prosvetljenjem takođe govori o njenim blokadama. Umesto da se opustimo i prihvatimo trenutak, preterana težnja može stvoriti napetost.

- Ego i gordost: Egoistički stavovi, preterani ponos i osećaj superiornosti nad drugima govori o blokadama ovog centra.

- Mentalna konfuzija: Kada smo preplavljeni mentalnim konfuzijama, sumnjama i nedoumicama, to takođe govori o toj blokadi. Jasnoća uma i duha važna je za otvaranje ove čakre.


O ostalim čakrama potražite u knjizi - "Moć svesne namere", dr Jelena Djordjević Ambika
Sve knjige možete poručiti putem sajta www.ambika.world ili putem emaila: ambika.knjige@gmail.com
2 views0 comments

Comments


bottom of page