top of page
.gilbert07_a_man_with_a_yoga_mat_wearing_robe_looking_at_two_sm_313aa6e9-27f7-40c8-a7ac-bc

 Mudrost u doba tehnologoje Hub

Mudrost u doba tehnologije ili MUDT Hub predstavlja središte i izvor dubokog razumevanja i mudrosti, što je posebno važno u vremenu u kojem tehnologija igra sve veću ulogu u našim životima. Ova inicijativa je inspirisana nedualističkom filozofijom, ali takođe prepoznaje potrebu za spajanjem tradicije i nauke 21. veka. Osnovna svrha ovog Huba je podrška pojedincima na putu samoistraživanja, sa ciljem dubljeg razumevanja sebe i sveta oko sebe. Kroz istraživanje, učenje i rast, centar postaje središnje mesto gde se ljubav prema mudrosti, znanju i istini oživljava. Tako se omogućava svim ljudima da se povežu sa dubokim korenima ljudske mudrosti i ostvare duhovni rast u doba tehnologije.

Ciljevi Huba

Naš "Mudrost u doba tehnologije" Hub ima za cilj stvaranje prostora za istraživanje i primenu drevne mudrosti u savremenom svetu, podržavajući pojedince na putu ličnog, emocionalnog i duhovnog razvoja.

Meditation_zen_utopia_transcendence_human_being_evolv_058dbbcb-0fb4-488b-8aa8-a3eba8c0ea26

Pored toga ciljevi MUDT Huba su:

  1. Unutrašnji mir i harmonija: Pružanje resursa i praksi koje pomažu pojedincima da postignu unutrašnji mir.

  2. Lični razvoj: Podsticanje ličnog razvoja i rasta pojedinaca kroz prakse svesnog rasterećenja i svesnog rasta, omogućavajući im da ostvare svoj puni potencijal.

  3. Svesnost i prisutnost: Promovisanje svesnosti i prisutnosti u trenutku kao ključnog aspekta razvoja, koji može poboljšati koncentraciju, kreativnost i doprineti dubokom duhovnom rastu.

  4. Poboljšanje emocionalnog blagostanja: Pružanje resursa i podrške za poboljšanje emocionalnog blagostanja pojedinaca, pomažući im da se oslobode od emotivnih blokada i negativnih emocija.

  5. Povezivanje i zajednica: Stvaranje prostora za zajednicu koja deli slične ciljeve i vrednosti, kako bi se međusobno podržavali na putu svesnog razvoja.

  6. Integracija mudrosti i tehnologije: Spajanje drevne mudrosti sa savremenim tehnološkim saznanjima i alatima kako bi se omogućio holistički pristup razvoju.

  7. Edukacija i rzazmena znanja: Pružanje obrazovnih resursa i programa za učenje i razmenu znanja o praksama svesnog rasterećenja i svesnog razvoja.

  8. Kreativnost i inovacija: Podsticanje kreativnosti i inovacije putem svesnog razvoja i prisutnosti, što može doprineti razvoju novih ideja i projekata.

Ovi ciljevi nam omogućavaju da pružimo podršku različitim aspektima razvoja i rasta pojedinaca, istovremeno promovišući zajednicu koja deli slične vrednosti i ciljeve.

Dobro došli!

Ja sam dr Jelena Đorđević Ambika

Već skoro dve decenije bavim se Mudrošću u doba tehnologije iz koje se iskristalisao Put svesne namere, iskustveno, teorijski, literarno i praktično...

Ambika
bottom of page