top of page

2 principa samoistraživanja do samorealizacije

Svi procesi samoistraživanja treba da nas dovedu do integracije dva principa koja se nalaze u osnovi svih dualnosti manifestovanog sveta. To su:

 Young Woman Contemplating
Moses Statue in Myers Park

Muški princip 

Kroz samoistraživanje pomoću kvantnih meditacija integrišemo kvantna opterećanja  tj. negativne emocionalno - energetske sadržaje iz odnosa sa ljudima iz trenutnog okruženja i oslobađamo energetski naboj koji je povezan sa najznačajnijim događajima iz sadašnjosti i naše bliske prošlosti.

Big Hug

Ženski princip

Integracija kvantnih opterećenja iz primarne porodice, odnosno iz odnosa sa roditeljima. Ova kvantna opterećenja se nalaze u osnovi svih odnosa u koje ulazimo u toku celog života tačnije mi te emocije, koncepte i negativnu energiju samo preslikavamo na sve ljude i okolnosti sa kojima dolazimo u kontakt, kako bi ih - videli i iscelili,

Ipak, bez prethodnog sređivanja izazova sa kojima se čovek suočava u svakodnevnom životu nije moguće započeti proces integracije kvantnih opterećenja iz sloja porodičnog nesvesnog. Ako neko ima gorući problem sa partnerom, neće moći da osvesti da je u osnovi tog problema odnos sa jednim ili oba roditelja. Ovo je nivo integracije nesvesnog koje ima određenu vremensku dinamiku od rođenja do rane mladosti.

Ancient Stone Sculpture

Samoistraživanje nas dovodi do integracija ličnosti, u smislu integracije muškog i ženskog principa i podrazumeva oslobađanje od vezanosti za um, rasterećenje kvantnih opterećenja na svim nivoima (materijalnom, energetsko-vibratornom i na nivou svesnosti), kao i oslobađanje od vezanosti za telo. To konkretno znači oslobađanje od vezanosti za roditelje, za pretke i za pol (muški i ženski), a zatim i integraciju ovih principa u Svesti i telu.

  • integrisati u sebi delove ličnosti (sve manifestacije kroz koje živimo muški i ženski princip);

  • integrisati u sebi principe koji se ispoljavaju u Svesti i pročistiti Kundalini energiju;

  • postati samorealizovana, „Božanska Ličnost“, izvan sveta principa.

bottom of page