top of page

4 nivoa samoistraživanja do samorealizacije

Postoje četiri nivoa na kojima je neophodno sprovesti integraciju nesvesnih sadržaja kako bi se eliminisali uzroci bola i patnje

 Young Woman Contemplating
Woman in Library

Individualni nivo 

Kroz samoistraživanje pomoću kvantnih meditacija integrišemo kvantna opterećanja  tj. negativne emocionalno - energetske sadržaje iz odnosa sa ljudima iz trenutnog okruženja i oslobađamo energetski naboj koji je povezan sa najznačajnijim događajima iz sadašnjosti i naše bliske prošlosti.

Big Hug

Primarni porodični nivo

Integracija kvantnih opterećenja iz primarne porodice, odnosno iz odnosa sa roditeljima. Ova kvantna opterećenja se nalaze u osnovi svih odnosa u koje ulazimo u toku celog života tačnije mi te emocije, koncepte i negativnu energiju samo preslikavamo na sve ljude i okolnosti sa kojima dolazimo u kontakt, kako bi ih - videli i iscelili.

Ipak, bez prethodnog sređivanja izazova sa kojima se čovek suočava u svakodnevnom životu nije moguće započeti proces integracije kvantnih opterećenja iz sloja porodičnog nesvesnog. Ako neko ima gorući problem sa partnerom, neće moći da osvesti da je u osnovi tog problema odnos sa jednim ili oba roditelja. Ovo je nivo integracije nesvesnog koje ima određenu vremensku dinamiku od rođenja do rane mladosti.

Big Hug
Family Portrait Sepia
Family Portrait Sepia

Predački nivo

Integracija kvantnih opterećenja predaka koja se nalaze u osnovi svih odnosa i sa roditeljima, i sa braćom i sestrama, i sa partnerima, i sa svim drugim osobama sa kojima se ulazi u interakciju. Ovaj princip nauka danas naziva „trans-generacijski prenos energije“ koji svoje uporište ima u morfogentskom polju porodice. Na naš odnos u primarnoj porodici, utiču svi bitni događaji iz naše geneze. Oni se zatim kroz primarnu porodicu prenose putem „rezonantnih informacija“, dobijenih pre svega fizičkim kontaktom sa članovima svoje porodice (koji imaju tačno određena kvantna opterećenja preuzeta opet iz svojih primarnih porodica).

 

Ta kvantna opterećenja povezana su sa informacijama pohranjenim u morfogenetskom polju porodice i čekaju da budu aktivirana u susretu sa rezonantnim situacijama i događajima iz života pojedinca, odnosno sa istim ili sličnim događajima iz života pojedinca. Da bismo se oslobodili ovog dubokog sloja negativnog energetskog zapisa, moramo da ga budemo svesni, da ga otkrivamo i prepoznajemo u našim svakodnevnim životima. 

To je treći nivo samoistraživanja u Advaiti danas.

Isolation

Nivo kolektivnog nesvesnog

Samoistraživanje na ovom nivou donosi integraciju arhetipskih polariteta (muški i ženski princip, princip dobra i zla, pravde i nepravde itd.) na kojima počiva celokupna istorija čovečanstva.

 

Naime, ukoliko je u pitanju žena ona će, radi integracije i osvešćenja svog ženskog principa, morati pre svega da integriše u Ljubavi svoj odnos sa partnerom, zatim sa roditeljima ili licima sa kojima je razvijena afektivna vezanost, zatim će morati da integriše svoje pretke, odnosno upletenost njihovih energija u njen život, a onda tek posle toga ili uporedo sa svim tim neophodno je da integriše i osvesti ženski princip kolektivnog nesvesnog, koji u sebi sadrži informacije o iskustvu bola i patnje miliona žena hiljadama godina usled inkvizicije, zlostavljanja i krajnje destruktivnog odnosa u celokupnoj ljudskoj istoriji. Isto važi i za muškarce.

Isolation

Samoistraživanjem ovih nivoa čije upoznavanje nam je omogućila savremena nauka mi pokrećemo procese integracija ova četiri principa u Ljubavi, Znanju i Kreativnosti odnosno u Apsolutu. Što je manje misli, emocija i koncepata iz kojih oni proizilaze, to je više Ljubavi, jer je Ljubav u osnovi čovekove strukture i nju ne treba tražiti, ona je već tu, samo je treba osloboditi i pustiti da slobodno teče. Tako nam nauka u XXI veku daje odgovore na pitanja ne koji su to putevi do Istine, jer su oni dati još u Upanišadama, već koji su to instrumenti samoistraživanja koji nam olakšavaju put do nje.

bottom of page