top of page

4 faza sistemske transformacije

Celovite sistemske konstelacije i meditacije imaju četiri faze na putu do trajne sreće:

 Young Woman Contemplating
 Young Woman Contemplating

Smanjenje vezanosti za život kroz:

 • uočavanje modela ponašanja u odnosima

 • suočavanje sa sopstvenom ulogom u svakom odnosu

 • donošenje odluke da se prekine sa igranjem uloga

 • okretanje uma ka unutra kroz primenu sistemskih meditacija koje treba da preusmeri pažnju sa drugih ljudi na nas same i rad na celovitim sistemskim konstelacijama.

 • svakodnevna meditacija koja će, zahvaljujući usmerenoj pažnji na pojedine konkretne procese i odnose (a ta pažnja tj. fokus jeste samo naša lična energija usmerenu na nas same), da dovede do spontanog oslobađanja kvantnih opterećenja.

 • Rad na sistemskim konstelacijama jednom mesečno

 • Na taj način će vezanost za život, tj. smanjenje intenziteta mentalno-energetskih sadržaja tj. kvantnih opterećenja projektovanih u druge ljude, dovesti do optimizacije odnosa i otvoriti nam vrata za prelazak u drugu fazu;

Emotion

Oslobađanje od želja i strahova:

 • uočavanja primarnih želja i strahova (fundametalne životne drame) koje nas drže u stanju nerealizovanosti

 • sistemske meditacija na želje i strahove koji se nalaze u individualnom nesvesnom

 • sistemske meditacije na eliminacija uzroka želja i strahova iz porodičnog nesvesnog

 • otklanjanje blokiranih energetskih sadržaja porodičnog nesvesnog celovitim sistemskim konstelacijama.

 • primena homeopatskih preparata, a pre svega homeopatije i Bahovih cvetnih esencija za podršku procesa oslobađanja od nepoželjnih sadržaja

 • meditacija na eliminaciju uzroka želja i strahova iz kolektivnog nesvesnog

 • meditacija na pra-principe;

Closeup of comforting hands
bottom of page