top of page

4 instrumenta samoistraživanja 

Meditacija je čovekova prirodna funkcija pomoću koje on zahvaljujući usmerenoj pažnji, pokreće određene mentalno-energetske procese u svom umu. Zahvaljujući nauci u XXI veku uvodimo tri nova instrumenta pored onih iz klasične Advaita vedante koje smo nazvali Kvantne meditacije.

 Young Woman Contemplating
Buddha Close Up

Meditacija na svoju suštinu

Od kojeg god svesnog objekta meditacije krenuli, rezultat je uvek isti. Prvo, pre ili kasnije uvek ćemo doći do svoje suštine, jer će u jednom trenutku nestati objekat meditacije. Na pitanje ko to uopšte meditira, odgovor je „Ja“. Na pitanje ko je to Ja, odgovor je: „Ja koji jesam“. Na kraju ostaje samo „Ja jesam“!

Drugo, pre ili kasnije ćemo početi da se suočavamo sa svojim psihosomatskim kvantnim opterećenjima. Cilj Advaite danas jeste da pruži naučno utemeljene odgovore na pitanje šta su, odakle su, kako su nastali, čime su uslovljena psihosomatska kvantna opterećenja i kako ih reprogramirati u Ljubavi.

Prema rečima Šri Ramane, dovoljno je samo meditirati na „Ja jesam“, ili samo „Jesam“ i sve drugo će nestati.

 

Zašto ovo nije baš tako jednostavno? Zato što je neophodno da postepenom razgradnjom uma dođemo do mogućnosti bivanja u „Ja jesam“ stanju.  Nauka nam daje „pomoćne“ molbe koje služe da pokrenemo procese rasterećenja kvantnih opterećenja i vezanosti za telo, a koje rezonuju sa našom suštinom ili treba da nas dovedu do suštine. 

Emotion

Integracija suprotnosti

Posebne kvantne meditacije imaju za cilj da osveste različite aspekte naše Apsolutne prirode. Ipak, da bi došli do svog autentičnog života, do toga šta Jesmo, moramo prvo da osvestimo i transformišemo ono što nismo. Posebne kvantne meditacije pokreću procese integracije suprotnosti i dovode do otpuštanja nepoželjnih sadržaja Svesti.

Tako su pojedinačne meditacije na primer: „Molim da mi se eliminišu samodestruktivni koncepti“, „Molim da mi se eliminišu smetnje za bliskost“, „Molim se da osvestim Ljubav u meni“, „Molim da mi se eliminiše iluziju razdvojenosti“, „Molim da mi se eliminiše iluziju uslovljenosti drugima“, „Molim da mi se eliminišu smetnje da pripadam“.

Ove molbe pokreću procese koji u nama treba da dovedu do:

 

integracije suprotnosti. Dualnost u nama izaziva osećaj razdvojenosti i predstavlja osnovu i/ ili uzrok stvaranja psihosomatskih kvantnih opterećenja povezanih sa individualnim, porodičnim i kolektivnim nesvesnim;

- oslobađanja kvantnog opterećenja tj. emocionalnog sadržaja (naboja) koji prate ove međusobno suprotstavljene koncepte što počivaju na parovima suprotnosti dualnog uma.

Molbe treba da pomognu prevazilaženju dubinske strukture ega, zasnovane na ideji „Ja i drugi ljudi“, koja izaziva dva osnovna osećaja, osećaj inferiornosti i osećaj superiornosti koji su utisnuti u parove suprotnosti.

Justitia Goddess
bottom of page